Chi nhánh công ty

16/03/2020

Các chi nhánh, cơ sở của Công ty TNHH Thương mại và vận tải ĐÔNG ĐÔ.

 

 

KCN Yên Phong- Bắc Ninh

 

KCN Tiên Sơn- Bắc Ninh

 

 KCN Đình Trám- Tiên Sơn- Song Khê- Nội Hoàng

 

KCN Quang Minh- Thăng Long- Hà Nội

 

Khu KCN Quế Võ- Bắc Ninh

 

Bãi xe tại Mỹ Đình- Hà Nội

KCN Đồng Văn- Hà Nam

 

KCN Thăng Long 2- Hưng Yên

 

 

KCN Hưng Yên

KCN Cao quận 9 - Hồ Chí Minh

KCN Bình Dương

KCN Đồng Nai