245 Công ty Đông Đô thực hiện vận chuyển, dỡ máy, đưa máy vào vị trí tại KCN Đồng Văn I - Cho thuê xe Nâng giá rẻ tại Bắc Ninh - Bắc Giang uy tín